Terapia CBT  jest terapią ściśle ustrukturyzowaną, to znaczy, że przebiega według z góry ustalonego planu. 
 

Terapia trwa zwyczajowo 50 minut i odbywa się raz w tygodniu. Czasem zdarza się, że terapia trwa dłużej niż 50 minut, niektóre protokoły dla niektórych obszarów problemowych zakładają takie rozwiązanie - z pewnością Twój terapeuta poinformuje Cię, jeśli w Twoim wypadku wskazane będzie użycie protokołu zakładającego wydłużoną sesję. Nie ma zwyczaju, by sesje odbywały się częściej niż raz w tygodniu, choć w szczególnych wypadkach możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu terapii. Możliwe jest również, by sesje odbywały się rzadziej np. raz na dwa tygodnie, tak zdarza się, gdy obowiązki pacjenta uniemożliwiają cotygodniowe spotkania, lub gdy kwestie materialne pacjenta nie pozwalają na częstsze sesje, lub w innych wynikających z konieczności sytuacjach. 
 

W terapii CBT płaci się tylko za sesje odbyte, nie ma zwyczaju pobierania opłat za sesje przypadające na czas wyjazdu urlopowego pacjenta, lub zwolnienie lekarskie itp. Dobrym obyczajem jest informowanie o konieczności odwołania wizyty możliwie szybko. Niektórzy terapeuci zastrzegają sobie prawo do pobierania opłat za sesje zaplanowane, na które pacjent się nie stawił - jeśli Twój terapeuta ma taką zasadę i masz do niej zastrzeżenia, możesz to z nim/nią omówić. 
 

Zazwyczaj sesje mają swoją stałą, ustaloną godzinę, lecz w szczególnych przypadkach możliwe jest umawianie się z tygodnia na tydzień.