Poradnia CBT terapia
poznawczo-behawioralna

OFERTA

O TERAPII

Psychoterapia poznawczo - behawioralna,
w skrócie TPB lub CBT (od angielskiego określenia Cognitive – Behavioral Therapy) jest obecnie najbardziej uznanym nurtem terapeutycznym, często zalecanym zamiast farmakoterapii. Jej skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych. Jest to jedyna psychoterapia tak dobrze zbadana, a tym samym jedyna o tak dobrze potwierdzonej skuteczności.

Nasi psychoterapeuci i seksuolog dobierają protokoły i techniki terapii, które będą dla Ciebie najbardziej korzystne, jeśli masz swoje preferencje lub wątpliwości, co do metody, zawsze możesz je omówić z teraputą. Pracujemy metodami poznawczymi i behawioralnymi tradycyjnymi (CBT) oraz nurtami trzeciej fali terapii CBT tj. DBT (Dialectical Behavioral Therapy), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) oraz mindfulness. Dla Ciebie ciągle się rozwijamy i staramy się być na bieżąco z rozwijającą się wiedzą o ludzkim funkcjonowaniu. 

Więcej o psychoterapii CBT w Polsce dowiesz się ze strony: www.pttpb.pl, tam też możesz potwierdzić Nasze kompetencje. O ACT dowiesz się tu: www.contextualscience.org.

Psychoterapeuta Trójmiasto

Cele terapii

Pacjent/klient wraz z psychoterapeutą lub seksuologiem ustalają cel lub cele terapii, wokół którego koncentrują się następne spotkania. Taki sposób pracy oznacza, że terapia jest ograniczona w czasie, przybliżoną liczbę sesji ustala się na jednym z pierwszych spotkań. Psychoterapię tę można też stosować zarówno w celu leczenia zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych jak i w celu lepszego rozumienia siebie i lepszego wykorzystania swojego potencjału - tu ogromnym zainteresowaniem cieszy się obecnie mindfulness. 

W terapii wykorzystywane są mechanizmy uczenia się - pomaga ona nabyć nową wiedzę o sobie, czy nauczyć się nowych zachowań. Psychoterapeuta wchodzi w rolę trenera i powiernika, który pomaga opracować nowy plan funkcjonowania i wspiera, gdy przeprowadzane są poszczególne zmiany. Energia i czas psychoterapii koncentrują się na bieżących, aktualnych problemach. Nie szuka się ich na siłę. Nasi psychoterapeuci i seksuolog Trójmieście (Gdynia) czekają na Ciebie!

O MNIE

Seksuolog Trójmiasto

Agnieszka Wroczyńska

Certyfikowany Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, magister filozofii i psychologii, absolwentka studiów z zakresu seksuologii.

Podyplomowo kształciłam się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyłam dwuletnie studia z zakresu seksuologiiklinicznej oraz czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 258.

W ramach obu specjalizacji odbyłam staże kliniczne: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Associacion For Contextual Behavioral Science , w polskim rozdziale tego towarzystwa zasiadam w komisji rewizyjnej. Jestem aktywna zawodowo od 2006r. Ściśle współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu w latach 2006 -2010. W latach 2009 -2011 brałam udział w projekcie badawczym TRAKT prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski, w ramach którego prowadziłam terapię osób cierpiących na zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) w wyniku wypadków komunikacyjnych. W latach 2013 - 2015 mieszkałam poza granicami kraju, a obecnie znów prowadzę terapię w Trójmieście.

 Z sukcesami prowadzę terapię zarówno zaburzeń seksualnych, jak i problemów pozaseksualnych: problemów życiowych, depresji, lęku, stresu, traumy, nadpobudliwości itp. Terapię prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym, a w ramach niego jestem pasjonatką ACT (Acceptance and Commitment Therapy) oraz mindfulness. Pracuję też z osobami z zaburzeniami osobowości.

Jako doświadczony psychoterapeuta i seksuolog często jestem zapraszana do wygłoszenia wykładów o zróżnicowanej tematyce związanej z funkcjonowaniem człowieka. Jednym z nich w 2013 roku było wystąpienie na Tedx Gdańsk (Trójmiasto), gdzie opowiadałam o sferze seksualnej z punktu widzenia terapii poznawczej i behawioralnej,  myślach wpływających na relację i nasze postrzeganie intymności i seksualności. Wykład ma już ponad 160 000 odsłon, co czyni go jednym z najpopularniejszych z polskich wystąpień na Tedx.

Moja praca podlega superwizji tzn., że jest nadzorowana przez psychologów i psychiatrów, którzy uzyskali tytuł superwizora oraz superwizji koleżeńskiej to znaczy, że nadzorowana jest przez innych certyfikowanych terapeutów.

W 2018 roku ropoczęłam studia w zakresie superwizji psychoterapii, które umożliwiają mi ubieganie się o pełnienie funkcji superwizora.


 

 

How to improve your sex life: Agnieszka Wroczynska at TEDxGdansk

How to improve your sex life: Agnieszka Wroczynska at TEDxGdansk

CENNIK

CENNIKKoszt jednego 50 minutowego spotkania to 140 pln.
Standardowo odbywa się jedną sesję w tygodniu.

 

W indywidualnych przypadkach cena może podlegać negocjacji. Porozmawiajmy o tym, jaki sposób rozliczania się jest dla Ciebie realny. Możliwe jest też odbywanie sesji raz na dwa tygodnie.

Z przykrością informujemy, iż po godz. 16 nie będzie wolnych miejsc do końca 2019 roku. Możliwe jest odbywanie terapii w godzinach 10-15, lecz dostępność terminów jest mocno ograniczona. Z góry przepraszamy za niedogodność.

Najprostrzym sposobem otrzymania informacji o możliwości zapisu na terapię lub odbycia konsultacji jest wysłanie smsa na numer 501377301. Ze względu charakter wykonywanej pracy odbycie rozmowy telefonicznej bywa bardzo utrudnione.

Dziękujemy za wyrozumiałość


Rejestracja


Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00

Adres


Poradnia CBT
ul. Świętojańska 62/2
81-391 Gdynia