Poradnia CBT terapia
poznawczo-behawioralna

OFERTA

O TERAPII

Psychoterapia poznawczo - behawioralna,
w skrócie TPB lub CBT (od angielskiego określenia Cognitive – Behavioral Therapy) jest obecnie najbardziej uznanym nurtem terapeutycznym, często zalecanym zamiast farmakoterapii. Jej skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych. Jest to jedyna psychoterapia tak dobrze zbadana, a tym samym jedyna o tak dobrze potwierdzonej skuteczności.

Nasi psychoterapeuci i seksuolog dobierają protokoły i techniki terapii, które będą dla Ciebie najbardziej korzystne, jeśli masz swoje preferencje lub wątpliwości, co do metody, zawsze możesz je omówić z teraputą. Pracujemy metodami poznawczymi i behawioralnymi tradycyjnymi (CBT) oraz nurtami trzeciej fali terapii CBT tj. DBT (Dialectical Behavioral Therapy), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) oraz mindfulness. Dla Ciebie ciągle się rozwijamy i staramy się być na bieżąco z rozwijającą się wiedzą o ludzkim funkcjonowaniu. 

Więcej o psychoterapii CBT w Polsce dowiesz się ze strony: www.pttpb.pl, tam też możesz potwierdzić Nasze kompetencje. O ACT dowiesz się tu: www.contextualscience.org.

Psychoterapeuta Trójmiasto

Cele terapii

Pacjent/klient wraz z psychoterapeutą lub seksuologiem ustalają cel lub cele terapii, wokół którego koncentrują się następne spotkania. Taki sposób pracy oznacza, że terapia jest ograniczona w czasie, przybliżoną liczbę sesji ustala się na jednym z pierwszych spotkań. Psychoterapię tę można też stosować zarówno w celu leczenia zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych jak i w celu lepszego rozumienia siebie i lepszego wykorzystania swojego potencjału - tu ogromnym zainteresowaniem cieszy się obecnie mindfulness. 

W terapii wykorzystywane są mechanizmy uczenia się - pomaga ona nabyć nową wiedzę o sobie, czy nauczyć się nowych zachowań. Psychoterapeuta wchodzi w rolę trenera i powiernika, który pomaga opracować nowy plan funkcjonowania i wspiera, gdy przeprowadzane są poszczególne zmiany. Energia i czas psychoterapii koncentrują się na bieżących, aktualnych problemach. Nie szuka się ich na siłę. Nasi psychoterapeuci i seksuolog Trójmieście (Gdynia) czekają na Ciebie!

O MNIE

Seksuolog Trójmiasto

Agnieszka Wroczyńska

Certyfikowany Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, magister filozofii i psychologii, absolwentka studiów z zakresu seksuologii.

Podyplomowo kształciłam się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyłam dwuletnie studia z zakresu seksuologiiklinicznej oraz czteroletnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 258.

W ramach obu specjalizacji odbyłam staże kliniczne: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Associacion For Contextual Behavioral Science , w polskim rozdziale tego towarzystwa zasiadam w komisji rewizyjnej. Jestem aktywna zawodowo od 2006r. Ściśle współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu w latach 2006 -2010. W latach 2009 -2011 brałam udział w projekcie badawczym TRAKT prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski, w ramach którego prowadziłam terapię osób cierpiących na zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) w wyniku wypadków komunikacyjnych. W latach 2013 - 2015 mieszkałam poza granicami kraju, a obecnie znów prowadzę terapię w Trójmieście.

 Z sukcesami prowadzę terapię zarówno zaburzeń seksualnych, jak i problemów pozaseksualnych: problemów życiowych, depresji, lęku, stresu, traumy, nadpobudliwości itp. Terapię prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym, a w ramach niego jestem pasjonatką ACT (Acceptance and Commitment Therapy) oraz mindfulness. Pracuję też z osobami z zaburzeniami osobowości.

Jako doświadczony psychoterapeuta i seksuolog często jestem zapraszana do wygłoszenia wykładów o zróżnicowanej tematyce związanej z funkcjonowaniem człowieka. Jednym z nich w 2013 roku było wystąpienie na Tedx Gdańsk (Trójmiasto), gdzie opowiadałam o sferze seksualnej z punktu widzenia terapii poznawczej i behawioralnej,  myślach wpływających na relację i nasze postrzeganie intymności i seksualności. Wykład ma już ponad 160 000 odsłon, co czyni go jednym z najpopularniejszych z polskich wystąpień na Tedx.

Moja praca podlega superwizji tzn., że jest nadzorowana przez psychologów i psychiatrów, którzy uzyskali tytuł superwizora oraz superwizji koleżeńskiej to znaczy, że nadzorowana jest przez innych certyfikowanych terapeutów.
 

 

How to improve your sex life: Agnieszka Wroczynska at TEDxGdansk

How to improve your sex life: Agnieszka Wroczynska at TEDxGdansk

CENNIK

CENNIKKoszt jednego 50 minutowego spotkania to 120 pln.
Standardowo odbywa się jedną sesję w tygodniu.

 

W indywidualnych przypadkach cena może podlegać negocjacji. Porozmawiajmy o tym, jaki sposób rozliczania się jest dla Ciebie realny. Możliwe jest też odbywanie sesji raz na dwa tygodnie.
 


Terapia poznawczo-behawioralna pomaga. Jeśli nie jesteś przekonany/a możesz odbyć pierwszą godzinę konsultacji za darmo.

Rejestracja


Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00

Adres


Poradnia CBT
ul. Świętojańska 62/2
81-391 Gdynia